Opleiding en school

Dit is waarom je kind bijles nodig heeft

Sommige kinderen leren goed met een behulpzame leraar op school of met een ouder die thuis hun kind stimuleert. Anderen kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Soms heeft je kind moeite met een bepaald vak zoals scheikunde. Je kan dan bijles scheikunde aanvragen voor je kind.

Hieronder zijn drie voorbeelden wanneer je een bijlesdocent kun inschakelen. Door een bijlesdocent in te huren, kan je de slaagkans van je kind vergroten.  Hierdoor zal hij of zij het vak leuker kunnen gaan vinden.

Lage cijfers

Er kunnen verschillende dingen opvallen aan de cijfers van je kind:

  • Een plotselinge daling van zijn cijfers
  • Als je denkt dat je kind betere cijfers kan halen dan je op het rapport ziet

Als deze dingen je opvallen, dan kan je het beste contact opnemen met de leraar. De leraar kan namelijk aangeven waar je kind moeite mee heeft. Als je kind goed is in wiskunde, maar moeite heeft met scheikunde, kan het moeilijker zijn om een ​​scheikundige opdracht te begrijpen.

Uitstelgedrag

Als je kind projecten of huiswerk uitstelt, kan hij zijn werk mogelijk niet bijhouden. Het kan een keer voorkomen dat er niet op tijd aan het huiswerk wordt gewerkt. Desondanks kan achter herhaaldelijk uitstelgedrag een groter probleem schuilen.

Regelmatig verward zijn

Verwarring en motivatie zijn twee verschillende dingen. Een kind die een schoolopdracht moeilijk begrijpt hoeft niet perse ongemotiveerd te zijn. Soms presteert een kind slechter omdat hij de schoolopdracht moeilijk begrijpt. Bijles is een optie als je kind de motivatie heeft maar inderdaad moeite heeft met een schoolvak.  De thuisleraar kan je kind dan op zijn eigen tempo les geven.